ویژگی های یک سررسید اختصاصی درجه یک و استاندارد | سررسید اختصاصی با کیفیت

- سررسید اختصاصی پیک فدک، هدیه ایی استاندارد با کیفیت درجه یک و مقرون به صرفه - جلد سازی با دستگاه تمام اتوماتیک - جلد سخت با مقوای سخت و درجه یک

سررسید اختصاصی پیک فدک، هدیه ایی استاندارد با کیفیت درجه یک و مقرون به صرفه

-  جلد سازی با دستگاه تمام اتوماتیک

-  جلد سخت با مقوای سخت و درجه یک

-  چاپ افست جلد سررسید دقیقا عین طرح داخل کامپیوتر

-  سلفون کشی روز جلد با بهترین کیفیت بدون حباب و بدون اینکه بعد از مدتی خشک شده و یا دچار ترک خوردگی شود.

-  لت سررسید با چاپ افست درجه یک با گلاسه هایی که بهترین چسبندگی را در جای خود داشته

باشد.

-   استفاده از بدرقه ضخیم 120 گرم. این نوع کاغذ بدرقه معمولا برای صحافی قرآن و مفاتیح با تعداد برگه های زیاد استفاده می گردد.

-  چسب کاری ابتدای سررسید اختصاصی در قسمت اتصال بدرقه سررسید به گلاسه های ابتدای سررسید. باید یادآوری شود در صورت عدم دقت در چسباندن، دقیقا این نقطه، محل شکست و پاره شدن سررسید می باشد.