سررسید چرم اروپایی فانتزی سامان | سررسید اروپایی 1400 | سررسید چرمی

saman

سررسید چرم اروپایی فانتزی سامان

چرم اروپایی

نوع جلد: چرم

قطع: اروپایی فانتزی

نوع: یک روزه (جمعه مشترک)

رنگ: صفحات داخلی دورنگ

کاغذ: تحریر 70 گرمی خارجی

تعداد صفحات: 324 صفحه (20 فرم)

صحافی: دوخت با کیفیت تضمینی

قابلیت: پلاک

سررسید چرم اروپایی فانتزی سامان
ارسال نظر