برچسب ها: طراحی حرفه ای

کتاب رنگ آمیزی گامبالوها

کتاب رنگ آمیزی ماسک جادویی

سررسید وزیری سلفونی | سررسید وزیری | سررسید ارزان | سررسید 1401

مزایای همکاری با نشر پیک فدک | سررسید 1401 | سالنامه 1401

سررسید 1400

...

انواع سررسید بر اساس نوع کاغذ | سررسید 1401

انواع صحافی سررسیدها | سررسید 1401

سررسید 1400

صحافی دوخت: در صحافی دوخت سررسید برگه های تاخورده ی فرم های چاپ به هم دوخته شده و به جلد سررسید متصل می شوند. این نوع صحافی رایج ترین نوع صحافی سررسید است و قیمت مناسبی هم دارد ولی با توجه به زمانی که صحاف برای انجام آن گذاشته و موادی که استفاده شده ممکن است کیفیت بسیار بالا یا بسیار پایین داشته باشد....

صفحه داخلی سررسید اروپایی | سررسید 1401

صفحه داخلی سررسید جمعه مشترک | سررسید 1401

الگوی جلد سررسید سلفونی جمعه جدا (23 فرمی) | سررسید 1401

الگوی جلد سررسید اروپایی | سررسید اروپایی 1401