برچسب ها: سررسید لاکچری 1400

ست تقویم رومیزی و سررسید | تقویم و سررسید 1401 | سالنامه 1401

ست تقویم رومیزی و سررسید

ست به معنای لغوی مجموعه ای را به صورت هماهنگ به کار بردن، اصطلاحا به یکدست و هماهنگ کردن رنگ، لباس، دکور و ... گفته می شود. در حقیقت وجود وسیله هایی به صورت یک رنگ و یکطرح (به اصطلاح ست) به خصوص تقویم رومیزی و سررسید روی میز تحریر یا میز مدیریت زیبایی و نظم چشم نوازی را تداعی می کند، به همین علت مجموعه پیک فدک درصدد آن برآمده و به تولید تقویم رومیزی و سررسید ست پرداخته است....

کتاب چرکولک فراری شده

کتاب ویتامیوه

کتاب داستانی حسنی خندون، گرگ سرگردون

کتاب داستانی حسنی نخور هله هوله

کتاب داستانی حسنی ایرانگرد شده

کتاب داستانی گاو اسفنجی

کتاب داستانی کدو کدو قلقله زن

کتاب داستانی عروسی خاله سوسکه

کتاب داستانی الاغ کله پوک